„Wrocławskie dzieciaki, czyli aktywne przygody w otoczeniu przyrody”

Fundacja Integracji Społecznej Prom w okresie wakacyjnym organizuje półkolonie letnie w mieście dla dzieci i młodzieży w terminach:
I turnus: 7-11 sierpnia 2023 roku
II turnus: 21-25 sierpnia 2023 roku

W ramach projektu LATO W MIEŚCIE 2023 Fundacja Integracji Społecznej Prom zorganizuje dwa turnusy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży, pochodzącej głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mieszkają na terenie Wrocławia lub przebywają we Wrocławiu w czasie realizacji zadania, w wieku od 6 do 17 lat, urodzonych w latach 2006 – 2017. W każdym turnusie półkolonii letniej weźmie udział od 12 do 15 uczestników.

Odbiorcami działania będą dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego oraz dzieci i młodzież z Klubowego Centrum Aktywności i Integracji dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu „Zakątek krasnoludka” prowadzonego przez Fundację. Główny cel realizacji zadania to zapewnienie wypoczynku letniego w mieście w formie półkolonii dzieciom i młodzieży oraz integracja dzieci i młodzieży, rozwój podstawowych umiejętności interpersonalnych i społecznych, wyrobienie nawyków zdrowego stylu życia, wspólne uczenie się wartościowego i aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynek, wzrost wiedzy ogólnej o otaczającym świecie zdobytej poprzez zabawę i doświadczanie.

Podczas trwania każdego turnusu dzieci wezmą udział w ciekawych zajęciach prowadzonych metodami aktywizującymi, w taki sposób, aby umożliwić dzieciom aktywne doświadczanie i przeżywanie. Zorganizowane zostaną m.in. gry i zabawy integracyjne, zajęcia sportowe poprawiające zdrowie i kondycję fizyczną, zajęcia plastyczne, zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i kart rozwojowych itp..
W ramach atrakcji w każdym turnusie dla uczestników półkolonii zostaną dodatkowo zorganizowane:
– 3 wyjścia z przewodnikiem po mieście do miejsc ciekawych pod kątem przyrody, historii i atrakcji dla dzieci;
– wyjścia do miejsc kultury i użyteczności publicznej np. muzea, galerie, pracownie artystyczne, kina itp.,
– dwa warsztaty artystyczne.
W ramach zajęć dla uczestników każdego turnusu półkolonii zostaną zorganizowane zajęcia dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom, które zostaną przeprowadzone przez wychowawców we współpracy ze Strażą Miejską miasta Wrocławia. Głównym celem zajęć profilaktycznych jest rozwój podstawowych umiejętności interpersonalnych i społecznych, niezbędnych, aby młody człowiek w dojrzały i skuteczny sposób radził sobie z samym sobą oraz własną sytuacją życiową i uchronił się przed uzależnieniami; wywołanie twórczego myślenia i działania oraz próba stworzenia nowatorskich rozwiązań wybranych i ważnych problemów współczesnego
świata.

Projekt „Wrocławskie dzieciaki, czyli aktywne przygody w otoczeniu przyrody”
jest współfinansowany przez Gminę Wrocław

Półkolonie