Fundacja Prom już po raz drugi wspiera seniorów w Świebodzicach w ich aktywizacji. W ramach projektu „Senior = Aktywny Obywatel” od maja 2016 roku 120 osób. Wśród nich mieszkańcy Świebodzic oraz okolicznych gmin mogą skorzystać z bezpłatnej oferty obejmującej zajęcia sportowe, edukacyjne i kulturalne.

Nauka obsługi komputera, zajęcia z języka angielskiego oraz warsztaty taneczne i wokalne. A także wizyty studyjne – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla uczestników. Dodatkowo będziemy współpracować z członkami niedawno utworzonej Rady Seniorów w Świebodzicach w ich pracy na rzecz wszystkich seniorów w mieście. Została ona powołana również dzięki realizacji pierwszej edycji projektu. Zapraszamy do udziału w proponowanych zajęciach!