Półkolonie

Fundacja Integracji Społecznej Prom w okresie  wakacyjnym organizuje półkolonie letnie w mieście dla dzieci i młodzieży w terminach:

I turnus: 19-23 lipca 2021 roku

II turnus: 26-30 lipca 2021 roku

 

W ramach działań Fundacji Integracji Społecznej Prom zorganizowane zostaną cztery turnusy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży, pochodzącej głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mieszkają we Wrocławiu i/lub uczęszczają do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Adresatem zadania są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat, urodzone w latach 2003-2014. W każdym turnusie półkolonii letniej może wziąć udział do 12 uczestników. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z Covid-19 -w półkoloniach mogą wziąć udział tylko dzieci zdrowe, których rodzice wypełnią i podpiszą stosowne oświadczenie.

 

Odbiorcami działania będą dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego oraz dzieci i młodzież z Klubowego Centrum Aktywności i Integracji dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu „Zakątek krasnoludka” prowadzonego przez Fundację. Główny cel realizacji zadania to zapewnienie wypoczynku letniego w mieście w formie półkolonii dzieciom i młodzieży oraz integracja dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój podstawowych umiejętności interpersonalnych i społecznych, wyrobienie nawyków zdrowego stylu życia, wspólne uczenie się wartościowego i aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynek, wzrost wiedzy ogólnej o otaczającym świecie zdobytej poprzez zabawę i doświadczanie.

 

Projekt  „Lato na Ruskiej – Wrocławskie dzieciaki,

czyli aktywne przygody w otoczeniu przyrody”

jest współfinansowany przez  Gminę Wrocław

wroclaw-miasto-spotkan-footerwroclaw.pl-footerwroclaw-rozmawia-footer prom